Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1989 – 1994 Luxembursko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S 2
LDR 1
PPE 3

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
  • V - Skupina zelených v Európskom parlamente
  • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
  • ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
  • CG - Zjednotená lavica
  • DR - Technická skupina Európskej pravice
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1989 – 1994 Luxembursko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PCS Parti Chrétien Social/Chrëschtlech-Sozial Volleksparte 3
S - Skupina socialistov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
POSL Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois/Letzeburger Socialistesch Arbeiterpartei 2
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DP Parti Démocratique/Demokratesch Partei 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf