Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1999 – 2004 Maďarsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE 10
ELDR 2
PPE-DE 12

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
  • GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1999 – 2004 Maďarsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Fidesz-MPSZ Magyar Polgári Szövetség 9
MDF Magyar Demokrata Fórum 3
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
MSZP Magyar Szocialista Párt 10
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SZDSZ Szabad Demokraták Szövetsége 2

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf