Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1999 – 2004 Rakúsko - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE 7
Verts/ALE 2
PPE-DE 7
NI 5

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Skupina Strany európskych socialistov
  • ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
  • GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • TDI - Technická skupina nezávislých clenov – zmiešaná skupina
  • EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1999 – 2004 Rakúsko - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ÖVP Österreichische Volkspartei 7
PSE - Skupina Strany európskych socialistov 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 7
Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Grüne Die Grünen - Dei Grüne Alternative 2
NI - Nezaradení poslanci 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 5

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

02.07.2019 - 16:25
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Rakúsko - Ustanovujúce zasadnutie

Národná a európska rodová rovnováha poslancov EP podľa roku
Rakúsko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1999 38% 62% 30% 70%
2004 28% 72% 31% 69%
2009 41% 59% 35% 65%
2014 44% 56% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
28.05.2019 - 14:38
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Rakúsko - Konečné výsledky

Národná a európska volebná účasť podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Rakúsko Európska únia
1996 67,73%
1999 49,40% 49,51%
2004 42,43% 45,47%
2009 45,97% 42,97%
2014 45,39% 42,61%
2019 59,80% 50,66%
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf