Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2004 – 2009 Slovensko - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE 3
EL'S-ED 8
NI 3

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
  • IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2004 – 2009 Slovensko - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SDKÚ Slovenská demokratická a krestanská únia 3
KDH Krestanskodemokratické hnutie 3
SMK-MPK Strana madarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 2
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SMER SMER 2
SDL Strana Demokratickej Ľavice 1
NI - Nezaradení poslanci 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LS-HZDS Ludová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 3

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

02.07.2019 - 16:25
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Slovensko - Ustanovujúce zasadnutie

Národná a európska rodová rovnováha poslancov EP podľa roku
Slovensko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
2004 36% 64% 31% 69%
2009 38% 62% 35% 65%
2014 31% 69% 37% 63%
2019 15% 85% 41% 59%
27.05.2019 - 01:28
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Slovensko - Konečné výsledky

Národná a európska volebná účasť podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Slovensko Európska únia
2004 16,97% 45,47%
2009 19,64% 42,97%
2014 13,05% 42,61%
2019 22,74% 50,66%
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf