Výsledky podľa národnej strany: 2009 – 2014 Slovinsko - Konečné výsledky

Percento hlasov pre národné strany
Národné strany Percento hlasov
SDS - Slovenska Demokratska Stranka 26,92%
SD - Socialni Demokrati 18,45%
N.Si - Nova Slovenija - Kršcanska Ljudska Stranka 16,33%
LDS - Liberalna Demokracija Slovenije 11,52%
zares - ZARES 9,82%
Ostatné strany - Ostatné strany 16,96%

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2009 – 2014 Slovinsko - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S&D 2
ALDE 2
EĽS 3

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
  • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
  • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2009 – 2014 Slovinsko - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SDS Slovenska Demokratska Stranka 2
N.Si Nova Slovenija - Kršcanska Ljudska Stranka 1
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SD Socialni Demokrati 2
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LDS Liberalna Demokracija Slovenije 1
zares ZARES 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

02.07.2019 - 16:25
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Slovinsko - Ustanovujúce zasadnutie

Národná a európska rodová rovnováha poslancov EP podľa roku
Slovinsko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
2004 43% 57% 31% 69%
2009 29% 71% 35% 65%
2014 37% 63% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
04.06.2019 - 15:48
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Slovinsko - Konečné výsledky

Národná a európska volebná účasť podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Slovinsko Európska únia
2004 28,35% 45,47%
2009 28,37% 42,97%
2014 24,55% 42,61%
2019 28,89% 50,66%
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf