Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1979 – 1984 Taliansko - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
COM 24
S 13
CDI 5
PPE 30
L 5
NI 4

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • ED - Európska demokratická skupina
  • COM - Skupina komunistov a spojencov
  • L - Skupina liberálov a demokratov
  • DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov
  • CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1979 – 1984 Taliansko - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 30
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DC Democrazia Cristiana 29
SVP Südtiroler Volkspartei 1
COM - Skupina komunistov a spojencov 24
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PCI Partito Comunista Italiano  19
Ind. Sin. Indipendenti di Sinestra 5
S - Skupina socialistov 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PSI Partito Socialista Italiano Alleanza Democratica  9
PSDI Partito Socialdemocratico 4
L - Skupina liberálov a demokratov 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PLI Partito Liberale Italiano 3
PRI Partito Repubblicano  2
CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PR Partito Radicale 3
DP Democrazia Proletaria 1
PDUP Partito di Unità Proletaria 1
NI - Nezaradení poslanci 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
MSI-DN Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale 4

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

19.07.2019 - 12:27
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Taliansko - Ustanovujúce zasadnutie

Národná a európska rodová rovnováha poslancov EP podľa roku
Taliansko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1979 14% 86% 16% 84%
1984 10% 90% 18% 82%
1989 12% 88% 19% 81%
1994 13% 87% 26% 74%
1999 11% 89% 30% 70%
2004 21% 79% 31% 69%
2009 21% 79% 35% 65%
2014 40% 60% 37% 63%
2019 41% 59% 41% 59%
25.09.2019 - 18:12
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Taliansko - Konečné výsledky

Národná a európska volebná účasť podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Taliansko Európska únia
1979 85,65% 61,99%
1984 82,47% 58,98%
1989 81,07% 58,41%
1994 73,60% 56,67%
1999 69,76% 49,51%
2004 71,72% 45,47%
2009 66,47% 42,97%
2014 57,22% 42,61%
2019 54,50% 50,66%
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf