Európska únia

Európsky parlament: 1979 – 1984 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % zo všetkých kresiel
S - Skupina socialistov 124 28,57%
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 117 26,96%
ED - Európska demokratická skupina 63 14,52%
COM - Skupina komunistov a spojencov 48 11,06%
L - Skupina liberálov a demokratov 38 8,76%
DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov 22 5,07%
CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov 12 2,76%
NI - Nezaradení poslanci 10 2,30%

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

08.07.2019 - 12:11
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Ustanovujúce zasadnutie

Rodová rovnosť poslancov EP podľa roku
Európska únia
Rok Ženy Muži
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
22.10.2019 - 11:30
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Konečné výsledky

Výška volebnej účasti v Európskej únii podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Európska únia
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%