Európska únia

Európsky parlament: 1994 – 1999 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % zo všetkých kresiel
PSE - Skupina Strany európskych socialistov 214 34,19%
PPE - Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 201 32,11%
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 42 6,71%
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 34 5,43%
UPE - Skupina Únia pre Európu 34 5,00%
V - Skupina zelených v Európskom parlamente 27 4,31%
ARE - Skupina Európska radikálna aliancia 21 3,35%
I-EDN - Skupina Nezávislých za Európu národov 15 2,00%
NI - Nezaradení poslanci 38 6,07%

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

08.07.2019 - 12:11
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Ustanovujúce zasadnutie

Rodová rovnosť poslancov EP podľa roku
Európska únia
Rok Ženy Muži
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
22.10.2019 - 11:30
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Konečné výsledky

Výška volebnej účasti v Európskej únii podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Európska únia
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%