Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1994 – 1999 Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE 3
V 1
ELDR 3
ARE 1
PPE 4
NI 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • PSE - Skupina Strany európskych socialistov
  • PPE - Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina)
  • ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
  • GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
  • UPE - Skupina Únia pre Európu
  • V - Skupina zelených v Európskom parlamente
  • ARE - Skupina Európska radikálna aliancia
  • I-EDN - Skupina Nezávislých za Európu národov
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1994 – 1999 Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE - Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CVP Christelijke Volkspartij 4
PSE - Skupina Strany európskych socialistov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SP Socialistische Partij 3
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VLD Vlaamse Liberalen Demokraten 3
V - Skupina zelených v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Agalev Anders gaan leven 1
ARE - Skupina Európska radikálna aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VU Volksunie 1
NI - Nezaradení poslanci 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Vl.Blok Vlaams Blok 2

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.