Poľsko

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2004 – 2009 Poľsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE 9
ALDE 6
EL'S-ED 15
IND/DEM 3
UEN 20
NI 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
  • IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2004 – 2009 Poľsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
UEN - Skupina Únie za Európu národov 20
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind Independent 1
PiS Prawo i Sprawiedliwość 8
NP Naprzód Polsko 5
Piast Piast 4
SO Samoobrona 2
EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 15
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PO Platforma Obywatelska 13
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 1
Ind Independent 1
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind Independent 2
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 4
SdPL Socjaldemokracja Polska 2
UP Unia Pracy 1
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind Independent 2
PD Partia Demokratyczna 4
IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind Independent 2
LPR Liga Polskich Rodzin 1
NI - Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LPR Liga Polskich Rodzin 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.