Spojené kráľovstvo - Veľká Británia

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1994 – 1999 Spojené kráľovstvo - Veľká Británia - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE 62
ELDR 2
ARE 2
PPE 18

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • PSE - Skupina Strany európskych socialistov
  • PPE - Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina)
  • ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
  • GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
  • UPE - Skupina Únia pre Európu
  • V - Skupina zelených v Európskom parlamente
  • ARE - Skupina Európska radikálna aliancia
  • I-EDN - Skupina Nezávislých za Európu národov
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1994 – 1999 Spojené kráľovstvo - Veľká Británia - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE - Skupina Strany európskych socialistov 62
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Lab. Labour Party 62
PPE - Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 18
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CONS. Conservative Party  18
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ldem. Liberal Democrats  2
ARE - Skupina Európska radikálna aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SNP Scottish National Party  2

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.