Spojené kráľovstvo - Veľká Británia

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2009 – 2014 Spojené kráľovstvo - Veľká Británia - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S&D 13
Verts/ALE 5
ALDE 12
EKR 26
EFD 8
NI 6

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
  • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
  • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2009 – 2014 Spojené kráľovstvo - Veľká Británia - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 26
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Cons. Conservative Party  25
Ind. Independent 1
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Lab. Labour Party 13
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LDP Liberal Democrats  12
EFD - Skupina Európa slobody a demokracie 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UKIP UK Independence Part 8
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
NI - Nezaradení poslanci 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UKIP UK Independence Part 2
BNP British National Party 1
WDR We Demand a Referendum Party 1
BDP Britisch Democratic Party 1
AIE An Independence from Europe 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.