Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1979-1984 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín Európskeho parlamentu
Krajina Celkový počet kresiel
BE
7
10
0
0
4
0
1
2
24
Rozdelenie národných strán Belgicko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
3
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina liberálov a demokratov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Nezaradení poslanci 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
DE
35
42
0
0
4
0
0
0
81
Rozdelenie národných strán Nemecko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 35
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
35
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 42
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
34
8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina liberálov a demokratov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DK
4
0
2
1
3
1
4
1
16
Rozdelenie národných strán Dánsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Európska demokratická skupina 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina komunistov a spojencov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina liberálov a demokratov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Skupina Európskych pokrokových demokratov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
FR
21
9
0
19
17
15
0
0
81
Rozdelenie národných strán Francúzsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 21
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
19
2
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina komunistov a spojencov 19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
19
Skupina liberálov a demokratov 17
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
16
1
Skupina Európskych pokrokových demokratov 15
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
15
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IE
4
4
0
0
1
5
1
0
15
Rozdelenie národných strán Írsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina liberálov a demokratov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Európskych pokrokových demokratov 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IT
13
30
0
24
5
0
5
4
81
Rozdelenie národných strán Taliansko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
4
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 30
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
29
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina komunistov a spojencov 24
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
19
5
Skupina liberálov a demokratov 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
1
Nezaradení poslanci 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
LU
1
3
0
0
2
0
0
0
6
Rozdelenie národných strán Luxembursko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina liberálov a demokratov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
NL
9
10
0
0
4
0
0
2
25
Rozdelenie národných strán Holandsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina liberálov a demokratov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
UK
18
0
61
0
0
1
0
1
81
Rozdelenie národných strán Spojené kráľovstvo do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 18
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
17
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Európska demokratická skupina 61
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
60
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskych pokrokových demokratov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf