Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1984-1989 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín Európskeho parlamentu
Krajina Celkový počet kresiel
BE
1,54%
1,16%
0,00%
0,00%
0,97%
0,00%
0,77%
0,00%
0,19%
4,63%
Rozdelenie národných strán Belgicko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 1,54%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,97
0,58
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 1,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,77
0,39
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina liberálov a demokratov 0,97%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,58
0,39
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow: Federácia Zelenej alternatívnej európskej lavice, Agelev-Ecolo, Dánskeho ludového hnutia proti clenstvu v Európskom spolocenstve 0,77%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,39
0,19
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
DE
6,37%
7,92%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,35%
0,00%
0,00%
15,64%
Rozdelenie národných strán Nemecko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 6,37%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6,37
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 7,92%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6,56
1,35
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow: Federácia Zelenej alternatívnej európskej lavice, Agelev-Ecolo, Dánskeho ludového hnutia proti clenstvu v Európskom spolocenstve 1,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,35
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DK
0,58%
0,19%
0,77%
0,39%
0,39%
0,00%
0,77%
0,00%
0,00%
3,09%
Rozdelenie národných strán Dánsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 0,58%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,58
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Európska demokratická skupina 0,77%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,77
Skupina komunistov a spojencov 0,39%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,39
Skupina liberálov a demokratov 0,39%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,39
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow: Federácia Zelenej alternatívnej európskej lavice, Agelev-Ecolo, Dánskeho ludového hnutia proti clenstvu v Európskom spolocenstve 0,77%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,77
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
EL
1,93%
1,54%
0,00%
0,77%
0,00%
0,19%
0,00%
0,19%
0,00%
4,63%
Rozdelenie národných strán Grécko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 1,93%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,93
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 1,54%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,54
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina komunistov a spojencov 0,77%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,58
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej demokratickej aliancie 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej pravice 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ES
5,60%
0,19%
3,28%
0,58%
0,39%
0,00%
0,19%
0,00%
1,35%
11,58%
Rozdelenie národných strán Španielsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 5,60%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5,60
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Európska demokratická skupina 3,28%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3,28
Skupina komunistov a spojencov 0,58%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,58
Skupina liberálov a demokratov 0,39%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,39
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow: Federácia Zelenej alternatívnej európskej lavice, Agelev-Ecolo, Dánskeho ludového hnutia proti clenstvu v Európskom spolocenstve 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 1,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,16
0,19
FR
3,86%
1,54%
0,00%
1,93%
2,51%
3,86%
0,00%
1,74%
0,19%
15,64%
Rozdelenie národných strán Francúzsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 3,86%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3,86
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 1,54%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,35
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina komunistov a spojencov 1,93%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,74
0,19
Skupina liberálov a demokratov 2,51%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,35
0,58
0,19
0,19
0,19
Skupina Európskej demokratickej aliancie 3,86%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3,09
0,39
0,19
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej pravice 1,74%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,74
Nezaradení poslanci 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
IE
0,00%
1,16%
0,00%
0,00%
0,19%
1,54%
0,00%
0,00%
0,00%
2,90%
Rozdelenie národných strán Írsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 1,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina liberálov a demokratov 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Skupina Európskej demokratickej aliancie 1,54%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,54
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IT
2,32%
5,21%
0,00%
5,02%
1,16%
0,00%
0,39%
0,97%
0,58%
15,64%
Rozdelenie národných strán Taliansko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 2,32%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,74
0,58
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 5,21%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5,02
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina komunistov a spojencov 5,02%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4,83
0,19
Skupina liberálov a demokratov 1,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,77
0,39
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow: Federácia Zelenej alternatívnej európskej lavice, Agelev-Ecolo, Dánskeho ludového hnutia proti clenstvu v Európskom spolocenstve 0,39%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
0,19
Skupina Európskej pravice 0,97%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,97
Nezaradení poslanci 0,58%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,58
LU
0,39%
0,58%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,16%
Rozdelenie národných strán Luxembursko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 0,39%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,39
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 0,58%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,58
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina liberálov a demokratov 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
NL
1,74%
1,54%
0,00%
0,00%
0,97%
0,00%
0,39%
0,00%
0,19%
4,83%
Rozdelenie národných strán Holandsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 1,74%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,74
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 1,54%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,54
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina liberálov a demokratov 0,97%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,97
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow: Federácia Zelenej alternatívnej európskej lavice, Agelev-Ecolo, Dánskeho ludového hnutia proti clenstvu v Európskom spolocenstve 0,39%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
PT
1,35%
0,77%
0,00%
0,58%
1,93%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,63%
Rozdelenie národných strán Portugalsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 1,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,16
0,19
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 0,77%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,77
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina komunistov a spojencov 0,58%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,58
Skupina liberálov a demokratov 1,93%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,93
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UK
6,37%
0,00%
8,69%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,19%
0,19%
15,64%
Rozdelenie národných strán Spojené kráľovstvo do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 6,37%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6,18
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Európska demokratická skupina 8,69%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
8,69
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej demokratickej aliancie 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej pravice 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Nezaradení poslanci 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf