Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1989-1994 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín Európskeho parlamentu
Krajina Celkový počet kresiel
BE
8
7
4
0
3
0
0
1
0
1
0
24
Rozdelenie národných strán Belgicko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
3
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
2
Skupina liberálov a demokratických reformistov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Technická skupina Európskej pravice 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DE
31
32
4
0
8
0
0
6
0
0
0
81
Rozdelenie národných strán Nemecko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 31
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
31
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 32
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
25
7
Skupina liberálov a demokratických reformistov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Technická skupina Európskej pravice 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DK
4
2
3
2
0
1
0
0
0
4
0
16
Rozdelenie národných strán Dánsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina liberálov a demokratických reformistov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Európska demokratická skupina 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina pre Európsku zjednotenú lavicu 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
EL
9
10
0
0
0
1
1
0
3
0
0
24
Rozdelenie národných strán Grécko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina pre Európsku zjednotenú lavicu 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Európskej demokratickej aliancie 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Zjednotená lavica 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ES
27
16
6
0
1
4
0
0
0
2
4
60
Rozdelenie národných strán Španielsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
24
3
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
15
1
Skupina liberálov a demokratických reformistov 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina pre Európsku zjednotenú lavicu 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Nezaradení poslanci 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
1
FR
22
6
13
0
8
0
13
10
7
1
1
81
Rozdelenie národných strán Francúzsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 22
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
18
2
1
1
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
1
1
Skupina liberálov a demokratických reformistov 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
3
2
1
1
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej demokratickej aliancie 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
12
1
Technická skupina Európskej pravice 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
10
Zjednotená lavica 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
IE
1
4
2
0
0
0
6
0
1
1
0
15
Rozdelenie národných strán Írsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Skupina liberálov a demokratických reformistov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej demokratickej aliancie 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Zjednotená lavica 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IT
14
27
3
0
7
22
0
0
0
3
5
81
Rozdelenie národných strán Taliansko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 14
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
12
2
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
26
1
Skupina liberálov a demokratických reformistov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
2
1
1
Skupina pre Európsku zjednotenú lavicu 22
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
22
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
Nezaradení poslanci 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
1
LU
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Rozdelenie národných strán Luxembursko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Skupina liberálov a demokratických reformistov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
NL
8
10
4
0
2
0
0
0
0
0
1
25
Rozdelenie národných strán Holandsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
8
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
10
Skupina liberálov a demokratických reformistov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
PT
8
3
9
0
1
0
0
0
3
0
0
24
Rozdelenie národných strán Portugalsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
8
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Skupina liberálov a demokratických reformistov 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Zjednotená lavica 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UK
46
1
0
32
0
0
0
0
0
1
1
81
Rozdelenie národných strán Spojené kráľovstvo do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 46
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
45
1
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Európska demokratická skupina 32
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
32
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf