Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1994-1999 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín Európskeho parlamentu
Krajina Celkový počet kresiel
BE
6
7
6
0
0
0
2
1
0
3
25
Rozdelenie národných strán Belgicko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
3
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
2
1
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
2
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Skupina Európska radikálna aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
DE
40
47
0
0
0
0
12
0
0
0
99
Rozdelenie národných strán Nemecko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 40
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
40
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 47
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
39
8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DK
3
3
5
0
0
0
1
0
4
0
16
Rozdelenie národných strán Dánsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európa národov (Koordinacná skupina) 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
EL
10
9
0
4
0
2
0
0
0
0
25
Rozdelenie národných strán Grécko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
10
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederatívna skupina Európska zjednotená lavica 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej demokratickej aliancie 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ES
22
30
2
9
0
0
0
1
0
0
64
Rozdelenie národných strán Španielsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 22
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
22
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 30
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
28
1
1
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Konfederatívna skupina Európska zjednotená lavica 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európska radikálna aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FR
15
13
1
7
0
14
0
13
13
11
87
Rozdelenie národných strán Francúzsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 15
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
14
1
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
4
2
1
1
1
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Konfederatívna skupina Európska zjednotená lavica 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej demokratickej aliancie 14
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
14
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európska radikálna aliancia 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
6
Skupina Európa národov (Koordinacná skupina) 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
11
1
1
Nezaradení poslanci 11
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
11
IE
1
4
1
0
0
7
2
0
0
0
15
Rozdelenie národných strán Írsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej demokratickej aliancie 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
Skupina zelených v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IT
18
12
7
5
27
0
4
2
0
12
87
Rozdelenie národných strán Taliansko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 18
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
15
2
1
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
8
3
1
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
1
Konfederatívna skupina Európska zjednotená lavica 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
Skupina Forza Europa 27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
25
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
Skupina Európska radikálna aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
10
1
1
LU
2
2
1
0
0
0
1
0
0
0
6
Rozdelenie národných strán Luxembursko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
NL
8
10
10
0
0
0
1
0
2
0
31
Rozdelenie národných strán Holandsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
8
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
10
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európa národov (Koordinacná skupina) 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PT
10
0
9
3
0
3
0
0
0
0
25
Rozdelenie národných strán Portugalsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
Konfederatívna skupina Európska zjednotená lavica 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej demokratickej aliancie 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UK
63
19
2
0
0
0
0
2
0
1
87
Rozdelenie národných strán Spojené kráľovstvo do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 63
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
62
1
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
18
1
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európska radikálna aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf