Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1994-1999 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín Európskeho parlamentu
Krajina Celkový počet kresiel
BE
1,06%
1,23%
1,06%
0,00%
0,00%
0,00%
0,35%
0,18%
0,00%
0,53%
4,41%
Rozdelenie národných strán Belgicko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 1,06%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,53
0,53
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 1,23%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,71
0,35
0,18
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 1,06%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,53
0,35
0,18
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,18
0,18
Skupina Európska radikálna aliancia 0,18%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,18
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,35
0,18
DE
7,05%
8,29%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,12%
0,00%
0,00%
0,00%
17,46%
Rozdelenie národných strán Nemecko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 7,05%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7,05
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 8,29%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6,88
1,41
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 2,12%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DK
0,53%
0,53%
0,88%
0,00%
0,00%
0,00%
0,18%
0,00%
0,71%
0,00%
2,82%
Rozdelenie národných strán Dánsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,53
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,53
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 0,88%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,71
0,18
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,18%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,18
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európa národov (Koordinacná skupina) 0,71%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,35
0,35
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
EL
1,76%
1,59%
0,00%
0,71%
0,00%
0,35%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,41%
Rozdelenie národných strán Grécko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 1,76%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,76
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 1,59%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,59
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederatívna skupina Európska zjednotená lavica 0,71%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,35
0,35
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej demokratickej aliancie 0,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,35
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ES
3,88%
5,29%
0,35%
1,59%
0,00%
0,00%
0,00%
0,18%
0,00%
0,00%
11,29%
Rozdelenie národných strán Španielsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 3,88%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3,88
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 5,29%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4,94
0,18
0,18
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 0,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,35
Konfederatívna skupina Európska zjednotená lavica 1,59%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,88
0,71
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európska radikálna aliancia 0,18%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,18
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FR
2,65%
2,29%
0,18%
1,23%
0,00%
2,47%
0,00%
2,29%
2,29%
1,94%
15,34%
Rozdelenie národných strán Francúzsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 2,65%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,47
0,18
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 2,29%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,71
0,71
0,35
0,18
0,18
0,18
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 0,18%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,18
Konfederatívna skupina Európska zjednotená lavica 1,23%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,23
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej demokratickej aliancie 2,47%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,47
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európska radikálna aliancia 2,29%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,23
1,06
Skupina Európa národov (Koordinacná skupina) 2,29%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,94
0,18
0,18
Nezaradení poslanci 1,94%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,94
IE
0,18%
0,71%
0,18%
0,00%
0,00%
1,23%
0,35%
0,00%
0,00%
0,00%
2,65%
Rozdelenie národných strán Írsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 0,18%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,18
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 0,71%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,71
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 0,18%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,18
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej demokratickej aliancie 1,23%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,23
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,35
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IT
3,17%
2,12%
1,23%
0,88%
4,76%
0,00%
0,71%
0,35%
0,00%
2,12%
15,34%
Rozdelenie národných strán Taliansko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 3,17%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,65
0,35
0,18
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 2,12%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,41
0,53
0,18
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 1,23%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,06
0,18
Konfederatívna skupina Európska zjednotená lavica 0,88%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,88
Skupina Forza Europa 4,76%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4,41
0,35
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,71%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,53
0,18
Skupina Európska radikálna aliancia 0,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,35
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 2,12%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,76
0,18
0,18
LU
0,35%
0,35%
0,18%
0,00%
0,00%
0,00%
0,18%
0,00%
0,00%
0,00%
1,06%
Rozdelenie národných strán Luxembursko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 0,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,35
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 0,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,35
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 0,18%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,18
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,18%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,18
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
NL
1,41%
1,76%
1,76%
0,00%
0,00%
0,00%
0,18%
0,00%
0,35%
0,00%
5,47%
Rozdelenie národných strán Holandsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 1,41%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,41
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 1,76%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,76
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 1,76%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,06
0,71
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,18%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,18
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európa národov (Koordinacná skupina) 0,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,35
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PT
1,76%
0,00%
1,59%
0,53%
0,00%
0,53%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,41%
Rozdelenie národných strán Portugalsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 1,76%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,76
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 1,59%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,59
Konfederatívna skupina Európska zjednotená lavica 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,53
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej demokratickej aliancie 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,53
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UK
11,11%
3,35%
0,35%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,35%
0,00%
0,18%
15,34%
Rozdelenie národných strán Spojené kráľovstvo do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 11,11%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
10,93
0,18
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 3,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3,17
0,18
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 0,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,35
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európska radikálna aliancia 0,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,35
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 0,18%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,18
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf