Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1999-2004 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín Európskeho parlamentu
Krajina Celkový počet kresiel
AT
7
7
0
2
0
0
0
0
5
21
Rozdelenie národných strán Rakúsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
Skupina Strany európskych socialistov 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
BE
6
5
5
7
0
0
2
0
0
25
Rozdelenie národných strán Belgicko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
1
1
Skupina Strany európskych socialistov 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
2
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
2
Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
2
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Technická skupina nezávislých clenov – zmiešaná skupina 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DE
53
33
0
7
6
0
0
0
0
99
Rozdelenie národných strán Nemecko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 53
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
43
10
Skupina Strany európskych socialistov 33
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
33
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DK
1
3
6
0
1
1
0
4
0
16
Rozdelenie národných strán Dánsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Strany európskych socialistov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Únie za Európu národov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
EL
9
9
0
0
7
0
0
0
0
25
Rozdelenie národných strán Grécko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
Skupina Strany európskych socialistov 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
2
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ES
28
24
3
4
4
0
0
0
1
64
Rozdelenie národných strán Španielsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 28
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
27
1
Skupina Strany európskych socialistov 24
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
22
2
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
1
1
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
FI
5
3
5
2
1
0
0
0
0
16
Rozdelenie národných strán Fínsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
1
Skupina Strany európskych socialistov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
1
Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FR
20
22
0
9
11
13
5
6
1
87
Rozdelenie národných strán Francúzsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 20
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
4
4
2
1
Skupina Strany európskych socialistov 22
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
18
2
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 11
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
4
2
Skupina Únie za Európu národov 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
13
Technická skupina nezávislých clenov – zmiešaná skupina 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
IE
5
1
1
2
0
6
0
0
0
15
Rozdelenie národných strán Írsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
1
Skupina Strany európskych socialistov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Únie za Európu národov 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IT
34
17
7
2
6
9
11
0
1
87
Rozdelenie národných strán Taliansko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 34
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
22
4
2
2
1
1
1
1
Skupina Strany európskych socialistov 17
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
15
2
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
1
Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
2
Skupina Únie za Európu národov 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
Technická skupina nezávislých clenov – zmiešaná skupina 11
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
3
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
LU
2
2
1
1
0
0
0
0
0
6
Rozdelenie národných strán Luxembursko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina Strany európskych socialistov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
NL
9
6
8
4
1
0
0
3
0
31
Rozdelenie národných strán Holandsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
Skupina Strany európskych socialistov 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
2
Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PT
9
12
0
0
2
2
0
0
0
25
Rozdelenie národných strán Portugalsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
Skupina Strany európskych socialistov 12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina Únie za Európu národov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SE
7
6
4
2
3
0
0
0
0
22
Rozdelenie národných strán Švédsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
2
Skupina Strany európskych socialistov 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UK
37
30
10
6
0
0
0
3
1
87
Rozdelenie národných strán Spojené kráľovstvo do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 37
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
36
1
Skupina Strany európskych socialistov 30
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
29
1
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
10
Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
2
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf