Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2004-2009 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín Európskeho parlamentu
Krajina Celkový počet kresiel
AT
6
7
0
2
0
0
0
3
18
Rozdelenie národných strán Rakúsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
Socialistická skupina v Európskom parlamente 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
BE
6
7
6
2
0
0
0
3
24
Rozdelenie národných strán Belgicko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
1
1
Socialistická skupina v Európskom parlamente 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
3
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
2
1
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
CY
3
0
1
0
2
0
0
0
6
Rozdelenie národných strán Cyprus do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CZ
14
2
0
0
6
1
0
1
24
Rozdelenie národných strán Česko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 14
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
3
2
Socialistická skupina v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
Skupina Nezávislosť/Demokracia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
DE
49
23
7
13
7
0
0
0
99
Rozdelenie národných strán Nemecko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 49
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
40
9
Socialistická skupina v Európskom parlamente 23
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
23
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
13
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DK
1
5
4
1
1
1
1
0
14
Rozdelenie národných strán Dánsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Socialistická skupina v Európskom parlamente 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Nezávislosť/Demokracia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Únie za Európu národov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
EE
1
3
2
0
0
0
0
0
6
Rozdelenie národných strán Estónsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Socialistická skupina v Európskom parlamente 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
EL
11
8
0
0
4
1
0
0
24
Rozdelenie národných strán Grécko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 11
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
11
Socialistická skupina v Európskom parlamente 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
Skupina Nezávislosť/Demokracia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ES
24
24
2
3
1
0
0
0
54
Rozdelenie národných strán Španielsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 24
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
24
Socialistická skupina v Európskom parlamente 24
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
23
1
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
1
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FI
4
3
5
1
1
0
0
0
14
Rozdelenie národných strán Fínsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Socialistická skupina v Európskom parlamente 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
1
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FR
17
31
11
6
3
3
0
7
78
Rozdelenie národných strán Francúzsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 17
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
17
Socialistická skupina v Európskom parlamente 31
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
31
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 11
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
11
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
Skupina Nezávislosť/Demokracia 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
HU
13
9
2
0
0
0
0
0
24
Rozdelenie národných strán Maďarsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
12
1
Socialistická skupina v Európskom parlamente 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IE
5
1
1
0
1
1
4
0
13
Rozdelenie národných strán Írsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
Socialistická skupina v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Nezávislosť/Demokracia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Únie za Európu národov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IT
24
16
12
2
7
4
9
4
78
Rozdelenie národných strán Taliansko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 24
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
16
5
1
1
1
Socialistická skupina v Európskom parlamente 16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
12
2
2
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
2
2
1
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
2
Skupina Nezávislosť/Demokracia 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Skupina Únie za Európu národov 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
Nezaradení poslanci 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
1
1
LT
2
2
7
0
0
0
2
0
13
Rozdelenie národných strán Litva do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Socialistická skupina v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Únie za Európu národov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LU
3
1
1
1
0
0
0
0
6
Rozdelenie národných strán Luxembursko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Socialistická skupina v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LV
3
0
1
1
0
0
4
0
9
Rozdelenie národných strán Lotyšsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Únie za Európu národov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
MT
2
3
0
0
0
0
0
0
5
Rozdelenie národných strán Malta do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Socialistická skupina v Európskom parlamente 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
NL
7
7
5
4
2
2
0
0
27
Rozdelenie národných strán Holandsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
Socialistická skupina v Európskom parlamente 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
1
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
2
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina Nezávislosť/Demokracia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PL
19
8
4
0
0
10
7
6
54
Rozdelenie národných strán Poľsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
15
4
Socialistická skupina v Európskom parlamente 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
3
1
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Nezávislosť/Demokracia 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
10
Skupina Únie za Európu národov 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
Nezaradení poslanci 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
PT
9
12
0
0
3
0
0
0
24
Rozdelenie národných strán Portugalsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
2
Socialistická skupina v Európskom parlamente 12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SE
5
5
3
1
2
3
0
0
19
Rozdelenie národných strán Švédsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
1
Socialistická skupina v Európskom parlamente 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina Nezávislosť/Demokracia 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SI
4
1
2
0
0
0
0
0
7
Rozdelenie národných strán Slovinsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
2
Socialistická skupina v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SK
8
3
0
0
0
0
0
3
14
Rozdelenie národných strán Slovensko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
3
2
Socialistická skupina v Európskom parlamente 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
UK
28
19
12
5
1
11
0
2
78
Rozdelenie národných strán Spojené kráľovstvo do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 28
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
27
1
Socialistická skupina v Európskom parlamente 19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
19
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
12
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
2
1
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Nezávislosť/Demokracia 11
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
11
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf