Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2014-2019 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín Európskeho parlamentu
Krajina Celkový počet kresiel
AT
5
5
0
1
0
3
0
4
18
Rozdelenie národných strán Rakúsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
BE
4
4
4
6
0
2
0
1
21
Rozdelenie národných strán Belgicko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
1
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
Európski konzervatívci a reformisti 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
BG
7
4
2
4
0
0
0
0
17
Rozdelenie národných strán Bulharsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
1
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Európski konzervatívci a reformisti 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CY
2
2
0
0
2
0
0
0
6
Rozdelenie národných strán Cyprus do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CZ
7
4
2
4
3
0
1
0
21
Rozdelenie národných strán Česko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
3
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Európski konzervatívci a reformisti 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európa slobody a priamej demokracie 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DE
34
27
8
4
8
13
0
2
96
Rozdelenie národných strán Nemecko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 34
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
29
5
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
27
Európski konzervatívci a reformisti 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
1
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
1
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
11
1
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
DK
1
3
4
3
1
1
0
0
13
Rozdelenie národných strán Dánsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Európski konzervatívci a reformisti 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
EE
1
1
0
3
0
1
0
0
6
Rozdelenie národných strán Estónsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
EL
5
4
1
0
6
0
0
5
21
Rozdelenie národných strán Grécko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
2
Európski konzervatívci a reformisti 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
2
ES
17
14
0
8
11
4
0
0
54
Rozdelenie národných strán Španielsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 17
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
16
1
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 14
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
14
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
2
1
1
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 11
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
4
1
1
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
1
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FI
3
2
2
4
1
1
0
0
13
Rozdelenie národných strán Fínsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Európski konzervatívci a reformisti 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FR
20
13
0
7
4
6
1
23
74
Rozdelenie národných strán Francúzsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 20
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
20
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
1
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
1
1
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
Skupina Európa slobody a priamej demokracie 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Nezaradení poslanci 23
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
23
HR
5
2
1
2
0
1
0
0
11
Rozdelenie národných strán Chorvátsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
1
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Európski konzervatívci a reformisti 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
HU
12
4
0
0
0
2
0
3
21
Rozdelenie národných strán Maďarsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
11
1
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
IE
4
1
1
1
4
0
0
0
11
Rozdelenie národných strán Írsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Európski konzervatívci a reformisti 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IT
17
31
0
0
3
0
17
5
73
Rozdelenie národných strán Taliansko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 17
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
13
2
1
1
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 31
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
31
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európa slobody a priamej demokracie 17
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
17
Nezaradení poslanci 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
LT
2
2
1
3
0
1
2
0
11
Rozdelenie národných strán Litva do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Európski konzervatívci a reformisti 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Európa slobody a priamej demokracie 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LU
3
1
0
1
0
1
0
0
6
Rozdelenie národných strán Luxembursko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LV
4
1
1
0
0
1
1
0
8
Rozdelenie národných strán Lotyšsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Európski konzervatívci a reformisti 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Európa slobody a priamej demokracie 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
MT
3
3
0
0
0
0
0
0
6
Rozdelenie národných strán Malta do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
NL
5
3
2
7
3
2
0
4
26
Rozdelenie národných strán Holandsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Európski konzervatívci a reformisti 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
3
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
PL
23
5
19
0
0
0
0
4
51
Rozdelenie národných strán Poľsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 23
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
19
4
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
1
Európski konzervatívci a reformisti 19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
17
1
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
PT
7
8
0
2
4
0
0
0
21
Rozdelenie národných strán Portugalsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
1
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
RO
15
16
0
1
0
0
0
0
32
Rozdelenie národných strán Rumunsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 15
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
5
2
2
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
12
2
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SE
4
6
0
3
1
4
2
0
20
Rozdelenie národných strán Švédsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Skupina Európa slobody a priamej demokracie 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SI
5
1
0
1
0
1
0
0
8
Rozdelenie národných strán Slovinsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
1
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SK
6
4
2
1
0
0
0
0
13
Rozdelenie národných strán Slovensko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
2
1
1
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Európski konzervatívci a reformisti 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UK
0
20
20
1
1
6
24
1
73
Rozdelenie národných strán Spojené kráľovstvo do politických skupín Európskeho parlamentu
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 20
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
20
Európski konzervatívci a reformisti 20
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
19
1
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
2
1
Skupina Európa slobody a priamej demokracie 24
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
24
Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf