Európsky parlament: 1979 – 1984 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % zo všetkých kresiel
S - Skupina socialistov 124 28,57%
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 117 26,96%
ED - Európska demokratická skupina 63 14,52%
COM - Skupina komunistov a spojencov 48 11,06%
L - Skupina liberálov a demokratov 38 8,76%
DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov 22 5,07%
CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov 12 2,76%
NI - Nezaradení poslanci 10 2,30%

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf