Európsky parlament: 1979 – 1984 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % zo všetkých kresiel
S - Skupina socialistov 112 27,32%
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 108 26,34%
ED - Európska demokratická skupina 63 15,37%
COM - Skupina komunistov a spojencov 44 10,73%
L - Skupina liberálov a demokratov 40 9,76%
DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov 22 5,37%
CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov 11 2,68%
NI - Nezaradení poslanci 10 2,44%

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf