Európsky parlament: 1984 – 1989 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % zo všetkých kresiel
S - Skupina socialistov 130 29,95%
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 110 25,35%
ED - Európska demokratická skupina 50 11,52%
COM - Skupina komunistov a spojencov 41 9,45%
L - Skupina liberálov a demokratov 31 7,14%
RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie 29 6,68%
ARC - Skupina Rainbow: Federácia Zelenej alternatívnej európskej lavice, Agelev-Ecolo, Dánskeho ludového hnutia proti clenstvu v Európskom spolocenstve 20 4,61%
DR - Skupina Európskej pravice 16 3,69%
NI - Nezaradení poslanci 7 1,61%

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf