Európsky parlament: 1989 – 1994 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % zo všetkých kresiel
S - Skupina socialistov 180 34,75%
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 121 23,36%
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov 49 9,46%
ED - Európska demokratická skupina 34 6,56%
V - Skupina zelených v Európskom parlamente 30 5,79%
GUE - Skupina pre Európsku zjednotenú lavicu 28 5,41%
RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie 20 3,86%
DR - Technická skupina Európskej pravice 17 3,28%
CG - Zjednotená lavica 14 2,70%
ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 13 2,51%
NI - Nezaradení poslanci 12 2,00%

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf