Európsky parlament: 1994 – 1999 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % zo všetkých kresiel
PSE - Skupina Strany európskych socialistov 214 34,19%
PPE - Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 201 32,11%
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 42 6,71%
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 34 5,43%
UPE - Skupina Únia pre Európu 34 5,00%
V - Skupina zelených v Európskom parlamente 27 4,31%
ARE - Skupina Európska radikálna aliancia 21 3,35%
I-EDN - Skupina Nezávislých za Európu národov 15 2,00%
NI - Nezaradení poslanci 38 6,07%

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf