Európsky parlament: 2009 – 2014 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % zo všetkých kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 273 35,73%
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 195 25,52%
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 83 10,86%
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 57 7,46%
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 57 7,46%
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 35 4,58%
EFD - Skupina Európa slobody a demokracie 31 4,06%
NI - Nezaradení poslanci 33 4,32%

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf