Rovnosť pohlaví poslancov podľa krajín: 1999 Ustanovujúce zasadnutie

Rodová rovnosť poslancov EP podľa krajín
Ženy Muži
Európska únia 30% 70%
Belgicko 28% 72%
Dánsko 38% 62%
Nemecko 37% 63%
Írsko 33% 67%
Francúzsko 40% 60%
Taliansko 11% 89%
Luxembursko 33% 67%
Holandsko 35% 65%
Spojené kráľovstvo 24% 76%
Grécko 16% 84%
Španielsko 35% 65%
Portugalsko 20% 80%
Švédsko 41% 59%
Rakúsko 38% 62%
Fínsko 44% 56%
08.07.2019 - 12:11
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Ustanovujúce zasadnutie

Rodová rovnosť poslancov EP podľa roku
Európska únia
Rok Ženy Muži
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf