Rovnosť pohlaví poslancov podľa krajín: 2014 Ustanovujúce zasadnutie

Rodová rovnosť poslancov EP podľa krajín
Ženy Muži
Európska únia 37% 63%
Belgicko 29% 71%
Dánsko 38% 62%
Nemecko 36% 64%
Írsko 55% 45%
Francúzsko 42% 58%
Taliansko 40% 60%
Luxembursko 33% 67%
Holandsko 42% 58%
Spojené kráľovstvo 41% 59%
Grécko 24% 76%
Španielsko 41% 59%
Portugalsko 38% 62%
Švédsko 55% 45%
Rakúsko 44% 56%
Fínsko 54% 46%
Česko 38% 62%
Estónsko 50% 50%
Cyprus 17% 83%
Litva 9% 91%
Lotyšsko 37% 63%
Maďarsko 19% 81%
Malta 67% 33%
Poľsko 24% 76%
Slovinsko 37% 63%
Slovensko 31% 69%
Bulharsko 29% 71%
Rumunsko 31% 69%
Chorvátsko 45% 55%
08.07.2019 - 12:11
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Ustanovujúce zasadnutie

Rodová rovnosť poslancov EP podľa roku
Európska únia
Rok Ženy Muži
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf