Sedeži po političnih skupinah: 1999–2004 Francija - Odhajajoči parlament

Sedeži po političnih skupinah
Politične skupine v Evropskem parlamentu Število sedežev
GUE/NGL 15
PSE 18
Verts/ALE 9
ELDR 1
PPE-DE 21
EDD 9
UEN 4
NI 10

Politične skupine v Evropskem parlamentu

  • PPE-DE - Skupina Evropske ljudske stranke (krščanski demokrati) in Evropskih demokratov
  • PSE - Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu
  • ELDR - Skupina Evropske liberalne, demokratske in reformistične stranke
  • GUE/NGL - Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice
  • Verts/ALE - Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze
  • UEN - Skupina združenje za Evropo narodov
  • EDD - Skupina za Evropo demokracij in različnosti
  • NI - Samostojni poslanci

Poslovnik Evropskega parlamenta od leta 2009 določa, da mora politično skupino sestavljati najmanj 25 poslancev, izvoljenih v najmanj sedmih državah članicah.

Razčlenitev po nacionalnih strankah in političnih skupinah: 1999–2004 Francija - Odhajajoči parlament

Porazdelitev sedežev v Evropskem parlamentu po državah, razdeljenih na evropske politične skupine in nacionalne stranke
Politične skupine v Evropskem parlamentu Število sedežev
PPE-DE - Skupina Evropske ljudske stranke (krščanski demokrati) in Evropskih demokratov 21
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
UMP Union pour un Mouvement Populaire 13
UDF Union pour la Démocratie Française 6
Ind Independent 2
PSE - Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu 18
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
PS Parti Socialiste 17
PRG Parti Radical de Gauche 1
GUE/NGL - Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 15
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Ind Independent 5
PCF Parti Communiste Français 3
LO Lutte Ouvrière 3
LCR Ligue Communiste Révolutionnaire 2
MRC Mouvement Républicain et Citoyen 2
Verts/ALE - Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 9
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
VERTS Europe Écologie - Les Verts 9
EDD - Skupina za Evropo demokracij in različnosti 9
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Ind Independent 3
CPNT Chasse, Pêche, Nature, Traditions 6
UEN - Skupina združenje za Evropo narodov 4
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
UMP Union pour un Mouvement Populaire 2
RPF Rassemblement pour la France 2
ELDR - Skupina Evropske liberalne, demokratske in reformistične stranke 1
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
PR Parti Radical 1
NI - Samostojni poslanci 10
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Ind Independent 1
FN Front National 5
MPF Mouvement pour la France 4

Poslovnik Evropskega parlamenta od leta 2009 določa, da mora politično skupino sestavljati najmanj 25 poslancev, izvoljenih v najmanj sedmih državah članicah.

Prenesi in deli
Prenesite ta graf