Sedeži po političnih skupinah: 1999–2004 Francija - Otvoritveno zasedanje

Sedeži po političnih skupinah
Politične skupine v Evropskem parlamentu Število sedežev
GUE/NGL 11
PSE 22
Verts/ALE 9
EDD 6
PPE-DE 20
UEN 13
TDI 5
NI 1

Politične skupine v Evropskem parlamentu

  • PPE-DE - Skupina Evropske ljudske stranke (krščanski demokrati) in Evropskih demokratov
  • PSE - Skupina Stranke evropskih socialistov
  • ELDR - Skupina Evropske liberalne, demokratske in reformistične stranke
  • Verts/ALE - Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze
  • GUE/NGL - Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice
  • UEN - Skupina združenje za Evropo narodov
  • TDI - Tehnična skupina neodvisnih poslancev – mešana skupina
  • EDD - Skupina za Evropo demokracij in različnosti
  • NI - Samostojni poslanci

Poslovnik Evropskega parlamenta od leta 2009 določa, da mora politično skupino sestavljati najmanj 25 poslancev, izvoljenih v najmanj sedmih državah članicah.

Razčlenitev po nacionalnih strankah in političnih skupinah: 1999–2004 Francija - Otvoritveno zasedanje

Porazdelitev sedežev v Evropskem parlamentu po državah, razdeljenih na evropske politične skupine in nacionalne stranke
Politične skupine v Evropskem parlamentu Število sedežev
PSE - Skupina Stranke evropskih socialistov 22
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
PS Parti Socialiste 18
PRG Parti Radical de Gauche 2
MDC Mouvement des citoyens 2
PPE-DE - Skupina Evropske ljudske stranke (krščanski demokrati) in Evropskih demokratov 20
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
UDF Union pour la Démocratie Française 9
RPR Rassemblement pour la République 4
DL Démocratie Libérale  4
SC Société Civile 2
GE Génération Ecologie 1
UEN - Skupina združenje za Evropo narodov 13
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
RPFIE Rassemblement pour la France 13
GUE/NGL - Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 11
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
PCF Parti Communiste Français 4
Ind Independent 2
LO/LCR Lutte Ouvrière-Ligue Communiste Révolutionnaire 5
Verts/ALE - Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 9
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
VERTS Europe Écologie - Les Verts 9
EDD - Skupina za Evropo demokracij in različnosti 6
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
CPNT Chasse Pêche Nature Traditions 6
TDI - Tehnična skupina neodvisnih poslancev – mešana skupina 5
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
FN Front National 5
NI - Samostojni poslanci 1
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Ind Independent 1

Poslovnik Evropskega parlamenta od leta 2009 določa, da mora politično skupino sestavljati najmanj 25 poslancev, izvoljenih v najmanj sedmih državah članicah.

2. 7. 2019 - 16:25
Vsi časi so GMT+2

Zastopanost spolov med poslanci EP po letih Francija - Otvoritveno zasedanje

Nacionalna in evropska zastopanost spolov med poslanci EP po letih
Francija Evropska unija
Leto Ženske Moški Ženske Moški
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27. 5. 2019 - 10:18
Vsi časi so GMT+2

Udeležba po letih Francija - Končni rezultati

Nacionalna in evropska volilna udeležba v odstotnih točkah po letih
Leto Francija Evropska unija
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%
Prenesi in deli
Prenesite ta graf