Zastopanost spolov med poslanci EP po državah: 1999 Otvoritveno zasedanje

Zastopanost spolov med poslanci Evropskega parlamenta po državah
Ženske Moški
Evropska unija 30% 70%
Belgija 28% 72%
Danska 38% 62%
Nemčija 37% 63%
Irska 33% 67%
Francija 40% 60%
Italija 11% 89%
Luksemburg 33% 67%
Nizozemska 35% 65%
Združeno kraljestvo 24% 76%
Grčija 16% 84%
Španija 35% 65%
Portugalska 20% 80%
Švedska 41% 59%
Avstrija 38% 62%
Finska 44% 56%
8. 7. 2019 - 12:11
Vsi časi so GMT+2

Zastopanost spolov med poslanci EP po letih Otvoritveno zasedanje

Zastopanost spolov med poslanci Evropskega parlamenta po letih
Evropska unija
Leto Ženske Moški
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Prenesi in deli
Prenesite ta graf