Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1979-1984 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av nationella partier och politiska grupper i Europaparlamentet
Land Totalt antal platser
BE
7
10
0
0
4
0
1
2
24
Fördelning av nationella partier i Belgien i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
3
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Liberala och demokratiska gruppen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
DE
35
42
0
0
4
0
0
0
81
Fördelning av nationella partier i Tyskland i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 35
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
35
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 42
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
34
8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Liberala och demokratiska gruppen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DK
4
0
2
1
3
1
4
1
16
Fördelning av nationella partier i Danmark i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokrater 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Liberala och demokratiska gruppen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Europeiska progressiva demokrater 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
FR
21
9
0
19
17
15
0
0
81
Fördelning av nationella partier i Frankrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 21
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
19
2
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
19
Liberala och demokratiska gruppen 17
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
16
1
Gruppen Europeiska progressiva demokrater 15
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
15
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IE
4
4
0
0
1
5
1
0
15
Fördelning av nationella partier i Irland i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Liberala och demokratiska gruppen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska progressiva demokrater 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IT
13
30
0
24
5
0
5
4
81
Fördelning av nationella partier i Italien i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
4
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 30
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
29
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 24
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
19
5
Liberala och demokratiska gruppen 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
1
Grupplösa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
LU
1
3
0
0
2
0
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Luxemburg i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Liberala och demokratiska gruppen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
NL
9
10
0
0
4
0
0
2
25
Fördelning av nationella partier i Nederländerna i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Liberala och demokratiska gruppen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
UK
18
0
61
0
0
1
0
1
81
Fördelning av nationella partier i Storbritannien i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 18
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
17
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokrater 61
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
60
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska progressiva demokrater 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild