Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1984-1989 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av nationella partier och politiska grupper i Europaparlamentet
Land Totalt antal platser
BE
7
6
0
0
5
0
4
0
2
24
Fördelning av nationella partier i Belgien i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
3
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Liberala och demokratiska gruppen 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
DE
33
41
0
0
0
0
7
0
0
81
Fördelning av nationella partier i Tyskland i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 33
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
33
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 41
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
34
7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DK
4
1
4
1
2
0
4
0
0
16
Fördelning av nationella partier i Danmark i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska demokrater 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Liberala och demokratiska gruppen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EL
10
9
0
4
0
0
0
1
0
24
Fördelning av nationella partier i Grekland i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska högern 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FR
20
9
0
10
12
20
0
10
0
81
Fördelning av nationella partier i Frankrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 20
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
20
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
Liberala och demokratiska gruppen 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
5
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 20
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
16
2
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska högern 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IE
0
6
0
0
1
8
0
0
0
15
Fördelning av nationella partier i Irland i politiska grupper i Europaparlamentet
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Liberala och demokratiska gruppen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IT
12
27
0
26
5
0
3
5
3
81
Fördelning av nationella partier i Italien i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
3
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
26
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 26
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
23
3
Liberala och demokratiska gruppen 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
1
Gruppen Europeiska högern 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
LU
2
3
0
0
1
0
0
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Luxemburg i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Liberala och demokratiska gruppen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
NL
9
8
0
0
5
0
2
0
1
25
Fördelning av nationella partier i Nederländerna i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Liberala och demokratiska gruppen 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
UK
33
0
46
0
0
1
0
0
1
81
Fördelning av nationella partier i Storbritannien i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 33
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
32
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokrater 46
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
45
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild