Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1989-1994 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av nationella partier och politiska grupper i Europaparlamentet
Land Totalt antal platser
BE
8
7
4
0
3
0
0
1
0
1
0
24
Fördelning av nationella partier i Belgien i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
3
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
2
Liberala och demokratiska reformistgruppen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Europeiska högerns tekniska grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DE
31
32
4
0
8
0
0
6
0
0
0
81
Fördelning av nationella partier i Tyskland i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 31
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
31
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 32
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
25
7
Liberala och demokratiska reformistgruppen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Europeiska högerns tekniska grupp 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DK
4
2
3
2
0
1
0
0
0
4
0
16
Fördelning av nationella partier i Danmark i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Liberala och demokratiska reformistgruppen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Europeiska demokrater 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EL
9
10
0
0
0
1
1
0
3
0
0
24
Fördelning av nationella partier i Grekland i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Enad vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ES
27
16
6
0
1
4
0
0
0
2
4
60
Fördelning av nationella partier i Spanien i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
24
3
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
15
1
Liberala och demokratiska reformistgruppen 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska enade vänstern 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Grupplösa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
1
FR
22
6
13
0
8
0
13
10
7
1
1
81
Fördelning av nationella partier i Frankrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 22
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
18
2
1
1
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
1
1
Liberala och demokratiska reformistgruppen 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
3
2
1
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
12
1
Europeiska högerns tekniska grupp 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
Enad vänster 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
IE
1
4
2
0
0
0
6
0
1
1
0
15
Fördelning av nationella partier i Irland i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Liberala och demokratiska reformistgruppen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Enad vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IT
14
27
3
0
7
22
0
0
0
3
5
81
Fördelning av nationella partier i Italien i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
12
2
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
26
1
Liberala och demokratiska reformistgruppen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
1
1
Gruppen Europeiska enade vänstern 22
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
22
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Grupplösa 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
1
LU
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Luxemburg i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Liberala och demokratiska reformistgruppen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
NL
8
10
4
0
2
0
0
0
0
0
1
25
Fördelning av nationella partier i Nederländerna i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
Liberala och demokratiska reformistgruppen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
PT
8
3
9
0
1
0
0
0
3
0
0
24
Fördelning av nationella partier i Portugal i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Liberala och demokratiska reformistgruppen 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Enad vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UK
46
1
0
32
0
0
0
0
0
1
1
81
Fördelning av nationella partier i Storbritannien i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 46
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
45
1
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokrater 32
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
32
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild