Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1994-1999 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av nationella partier och politiska grupper i Europaparlamentet
Land Totalt antal platser
BE
6
7
6
0
0
0
2
1
0
3
25
Fördelning av nationella partier i Belgien i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
3
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
2
1
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Gruppen Europeiska radikala alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
DE
40
47
0
0
0
0
12
0
0
0
99
Fördelning av nationella partier i Tyskland i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 40
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
40
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 47
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
39
8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DK
3
3
5
0
0
0
1
0
4
0
16
Fördelning av nationella partier i Danmark i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Nationernas Europa (samordningsgrupp) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EL
10
9
0
4
0
2
0
0
0
0
25
Fördelning av nationella partier i Grekland i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ES
22
30
2
9
0
0
0
1
0
0
64
Fördelning av nationella partier i Spanien i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 22
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
22
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 30
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
28
1
1
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Europeiska enade vänstern 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska radikala alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FR
15
13
1
7
0
14
0
13
13
11
87
Fördelning av nationella partier i Frankrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 15
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
14
1
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
4
2
1
1
1
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska enade vänstern 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska radikala alliansen 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
6
Gruppen Nationernas Europa (samordningsgrupp) 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
11
1
1
Grupplösa 11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
11
IE
1
4
1
0
0
7
2
0
0
0
15
Fördelning av nationella partier i Irland i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IT
18
12
7
5
27
0
4
2
0
12
87
Fördelning av nationella partier i Italien i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 18
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
15
2
1
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
3
1
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
1
Gruppen Europeiska enade vänstern 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Gruppen Forza Europa 27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
25
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
Gruppen Europeiska radikala alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
1
1
LU
2
2
1
0
0
0
1
0
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Luxemburg i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
NL
8
10
10
0
0
0
1
0
2
0
31
Fördelning av nationella partier i Nederländerna i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Nationernas Europa (samordningsgrupp) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PT
10
0
9
3
0
3
0
0
0
0
25
Fördelning av nationella partier i Portugal i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Gruppen Europeiska enade vänstern 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UK
63
19
2
0
0
0
0
2
0
1
87
Fördelning av nationella partier i Storbritannien i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 63
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
62
1
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
18
1
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska radikala alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild