Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1994-1999 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av nationella partier och politiska grupper i Europaparlamentet
Land Totalt antal platser
BE
1,06 %
1,23 %
1,06 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,35 %
0,18 %
0,00 %
0,53 %
4,41 %
Fördelning av nationella partier i Belgien i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 1,06 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,53
0,53
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 1,23 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,71
0,35
0,18
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1,06 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,53
0,35
0,18
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 0,35 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,18
0,18
Gruppen Europeiska radikala alliansen 0,18 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,18
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,35
0,18
DE
7,05 %
8,29 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,12 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
17,46 %
Fördelning av nationella partier i Tyskland i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 7,05 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7,05
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 8,29 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6,88
1,41
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 2,12 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DK
0,53 %
0,53 %
0,88 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,18 %
0,00 %
0,71 %
0,00 %
2,82 %
Fördelning av nationella partier i Danmark i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,53
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,53
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,88 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,71
0,18
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 0,18 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,18
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Nationernas Europa (samordningsgrupp) 0,71 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,35
0,35
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EL
1,76 %
1,59 %
0,00 %
0,71 %
0,00 %
0,35 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
4,41 %
Fördelning av nationella partier i Grekland i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 1,76 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,76
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 1,59 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,59
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern 0,71 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,35
0,35
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 0,35 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,35
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ES
3,88 %
5,29 %
0,35 %
1,59 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,18 %
0,00 %
0,00 %
11,29 %
Fördelning av nationella partier i Spanien i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 3,88 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3,88
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 5,29 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4,94
0,18
0,18
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,35 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,35
Gruppen Europeiska enade vänstern 1,59 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,88
0,71
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska radikala alliansen 0,18 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,18
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FR
2,65 %
2,29 %
0,18 %
1,23 %
0,00 %
2,47 %
0,00 %
2,29 %
2,29 %
1,94 %
15,34 %
Fördelning av nationella partier i Frankrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 2,65 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,47
0,18
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 2,29 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,71
0,71
0,35
0,18
0,18
0,18
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,18 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,18
Gruppen Europeiska enade vänstern 1,23 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,23
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 2,47 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,47
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska radikala alliansen 2,29 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,23
1,06
Gruppen Nationernas Europa (samordningsgrupp) 2,29 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,94
0,18
0,18
Grupplösa 1,94 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,94
IE
0,18 %
0,71 %
0,18 %
0,00 %
0,00 %
1,23 %
0,35 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,65 %
Fördelning av nationella partier i Irland i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 0,18 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,18
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 0,71 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,71
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,18 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,18
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 1,23 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,23
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 0,35 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,35
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IT
3,17 %
2,12 %
1,23 %
0,88 %
4,76 %
0,00 %
0,71 %
0,35 %
0,00 %
2,12 %
15,34 %
Fördelning av nationella partier i Italien i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 3,17 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,65
0,35
0,18
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 2,12 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,41
0,53
0,18
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1,23 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,06
0,18
Gruppen Europeiska enade vänstern 0,88 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,88
Gruppen Forza Europa 4,76 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4,41
0,35
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 0,71 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,53
0,18
Gruppen Europeiska radikala alliansen 0,35 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,35
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 2,12 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,76
0,18
0,18
LU
0,35 %
0,35 %
0,18 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,18 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,06 %
Fördelning av nationella partier i Luxemburg i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 0,35 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,35
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 0,35 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,35
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,18 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,18
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 0,18 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,18
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
NL
1,41 %
1,76 %
1,76 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,18 %
0,00 %
0,35 %
0,00 %
5,47 %
Fördelning av nationella partier i Nederländerna i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 1,41 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,41
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 1,76 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,76
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1,76 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,06
0,71
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 0,18 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,18
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Nationernas Europa (samordningsgrupp) 0,35 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,35
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PT
1,76 %
0,00 %
1,59 %
0,53 %
0,00 %
0,53 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
4,41 %
Fördelning av nationella partier i Portugal i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 1,76 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,76
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1,59 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,59
Gruppen Europeiska enade vänstern 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,53
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,53
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UK
11,11 %
3,35 %
0,35 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,35 %
0,00 %
0,18 %
15,34 %
Fördelning av nationella partier i Storbritannien i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 11,11 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10,93
0,18
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 3,35 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3,17
0,18
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,35 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,35
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska radikala alliansen 0,35 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,35
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 0,18 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,18
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild