Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1999-2004 Utgående parlament

Fördelning av nationella partier och politiska grupper i Europaparlamentet
Land Totalt antal platser
AT
7
6
0
0
2
0
0
6
21
Fördelning av nationella partier i Österrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
3
BE
5
6
5
0
6
0
0
3
25
Fördelning av nationella partier i Belgien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
1
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
3
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
CY
2
1
1
2
0
0
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Cypern i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CZ
13
7
1
3
0
0
0
0
24
Fördelning av nationella partier i Tjeckien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
3
1
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DE
53
35
0
7
4
0
0
0
99
Fördelning av nationella partier i Tyskland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 53
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
43
10
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 35
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
35
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DK
1
2
6
3
0
1
3
0
16
Fördelning av nationella partier i Danmark i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Unionen för nationernas Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EE
2
1
2
0
0
1
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Estland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Unionen för nationernas Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EL
9
9
0
7
0
0
0
0
25
Fördelning av nationella partier i Grekland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ES
28
24
2
4
5
0
0
1
64
Fördelning av nationella partier i Spanien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 28
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
27
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 24
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
24
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
1
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
FI
5
3
5
1
2
0
0
0
16
Fördelning av nationella partier i Finland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FR
21
18
1
15
9
4
9
10
87
Fördelning av nationella partier i Frankrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 21
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
13
6
2
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 18
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
17
1
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 15
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
3
3
2
2
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Gruppen Unionen för nationernas Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
3
Grupplösa 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
4
1
HU
12
10
2
0
0
0
0
0
24
Fördelning av nationella partier i Ungern i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
3
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IE
5
1
1
0
2
6
0
0
15
Fördelning av nationella partier i Irland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Unionen för nationernas Europa 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IT
34
16
8
6
2
10
0
11
87
Fördelning av nationella partier i Italien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 34
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
22
4
4
2
1
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
15
1
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
2
1
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
2
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Unionen för nationernas Europa 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
3
1
LT
3
5
5
0
0
0
0
0
13
Fördelning av nationella partier i Litauen i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LU
2
2
1
0
1
0
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Luxemburg i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LV
5
1
0
0
2
1
0
0
9
Fördelning av nationella partier i Lettland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Gruppen Unionen för nationernas Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
MT
3
2
0
0
0
0
0
0
5
Fördelning av nationella partier i Malta i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
NL
9
6
8
1
4
0
3
0
31
Fördelning av nationella partier i Nederländerna i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
2
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PL
13
27
0
0
0
4
0
10
54
Fördelning av nationella partier i Polen i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
5
1
1
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
22
3
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Unionen för nationernas Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
3
1
1
1
PT
9
12
0
2
0
2
0
0
25
Fördelning av nationella partier i Portugal i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Unionen för nationernas Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SE
7
6
4
3
2
0
0
0
22
Fördelning av nationella partier i Sverige i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
2
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SI
3
1
3
0
0
0
0
0
7
Fördelning av nationella partier i Slovenien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SK
7
2
1
1
0
1
0
2
14
Fördelning av nationella partier i Slovakien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
2
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Unionen för nationernas Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
UK
37
29
11
0
6
0
3
1
87
Fördelning av nationella partier i Storbritannien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 37
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
36
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 29
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
28
1
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild