Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1999-2004 Utgående parlament

Fördelning av nationella partier och politiska grupper i Europaparlamentet
Land Totalt antal platser
AT
0,89 %
0,76 %
0,00 %
0,00 %
0,25 %
0,00 %
0,00 %
0,76 %
2,66 %
Fördelning av nationella partier i Österrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 0,89 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,89
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 0,76 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,76
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 0,76 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,38
0,38
BE
0,63 %
0,76 %
0,63 %
0,00 %
0,76 %
0,00 %
0,00 %
0,38 %
3,17 %
Fördelning av nationella partier i Belgien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 0,63 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
0,13
0,13
0,13
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 0,76 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,38
0,38
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,63 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,38
0,25
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,76 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,38
0,13
0,13
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 0,38 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
0,13
CY
0,25 %
0,13 %
0,13 %
0,25 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,76 %
Fördelning av nationella partier i Cypern i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CZ
1,65 %
0,89 %
0,13 %
0,38 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,05 %
Fördelning av nationella partier i Tjeckien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 1,65 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,02
0,38
0,13
0,13
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 0,89 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,89
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,38 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,38
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DE
6,73 %
4,44 %
0,00 %
0,89 %
0,51 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
12,56 %
Fördelning av nationella partier i Tyskland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 6,73 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5,46
1,27
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 4,44 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4,44
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,89 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,76
0,13
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,51 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,51
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DK
0,13 %
0,25 %
0,76 %
0,38 %
0,00 %
0,13 %
0,38 %
0,00 %
2,03 %
Fördelning av nationella partier i Danmark i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,76 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,63
0,13
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,38 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
0,13
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Unionen för nationernas Europa 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa 0,38 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,38
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EE
0,25 %
0,13 %
0,25 %
0,00 %
0,00 %
0,13 %
0,00 %
0,00 %
0,76 %
Fördelning av nationella partier i Estland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
0,13
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Unionen för nationernas Europa 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EL
1,14 %
1,14 %
0,00 %
0,89 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,17 %
Fördelning av nationella partier i Grekland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 1,14 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,14
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 1,14 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,89 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,38
0,25
0,25
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ES
3,55 %
3,05 %
0,25 %
0,51 %
0,63 %
0,00 %
0,00 %
0,13 %
8,12 %
Fördelning av nationella partier i Spanien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 3,55 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3,43
0,13
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 3,05 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3,05
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
0,13
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,51 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,51
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,63 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
FI
0,63 %
0,38 %
0,63 %
0,13 %
0,25 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,03 %
Fördelning av nationella partier i Finland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 0,63 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,63
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 0,38 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,38
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,63 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,51
0,13
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FR
2,66 %
2,28 %
0,13 %
1,90 %
1,14 %
0,51 %
1,14 %
1,27 %
11,04 %
Fördelning av nationella partier i Frankrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 2,66 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,65
0,76
0,25
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 2,28 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,16
0,13
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1,90 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,63
0,38
0,38
0,25
0,25
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1,14 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,14
Gruppen Unionen för nationernas Europa 0,51 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
0,25
Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa 1,14 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,76
0,38
Grupplösa 1,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,63
0,51
0,13
HU
1,52 %
1,27 %
0,25 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,05 %
Fördelning av nationella partier i Ungern i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 1,52 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,14
0,38
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 1,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,27
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IE
0,63 %
0,13 %
0,13 %
0,00 %
0,25 %
0,76 %
0,00 %
0,00 %
1,90 %
Fördelning av nationella partier i Irland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 0,63 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,51
0,13
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
Gruppen Unionen för nationernas Europa 0,76 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,76
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IT
4,31 %
2,03 %
1,02 %
0,76 %
0,25 %
1,27 %
0,00 %
1,40 %
11,04 %
Fördelning av nationella partier i Italien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 4,31 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,79
0,51
0,51
0,25
0,13
0,13
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 2,03 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,90
0,13
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1,02 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,51
0,25
0,13
0,13
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,76 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,51
0,25
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
Gruppen Unionen för nationernas Europa 1,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,14
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 1,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,89
0,38
0,13
LT
0,38 %
0,63 %
0,63 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,65 %
Fördelning av nationella partier i Litauen i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 0,38 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
0,13
0,13
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 0,63 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,63
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,63 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
0,25
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LU
0,25 %
0,25 %
0,13 %
0,00 %
0,13 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,76 %
Fördelning av nationella partier i Luxemburg i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LV
0,63 %
0,13 %
0,00 %
0,00 %
0,25 %
0,13 %
0,00 %
0,00 %
1,14 %
Fördelning av nationella partier i Lettland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 0,63 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
0,25
0,13
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
0,13
Gruppen Unionen för nationernas Europa 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
MT
0,38 %
0,25 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,63 %
Fördelning av nationella partier i Malta i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 0,38 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,38
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
NL
1,14 %
0,76 %
1,02 %
0,13 %
0,51 %
0,00 %
0,38 %
0,00 %
3,93 %
Fördelning av nationella partier i Nederländerna i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 1,14 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,14
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 0,76 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,76
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1,02 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,76
0,25
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,51 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,51
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa 0,38 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,38
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PL
1,65 %
3,43 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,51 %
0,00 %
1,27 %
6,85 %
Fördelning av nationella partier i Polen i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 1,65 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,63
0,63
0,13
0,13
0,13
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 3,43 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,79
0,38
0,25
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Unionen för nationernas Europa 0,51 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,51
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 1,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,51
0,38
0,13
0,13
0,13
PT
1,14 %
1,52 %
0,00 %
0,25 %
0,00 %
0,25 %
0,00 %
0,00 %
3,17 %
Fördelning av nationella partier i Portugal i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 1,14 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,14
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 1,52 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,52
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Unionen för nationernas Europa 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SE
0,89 %
0,76 %
0,51 %
0,38 %
0,25 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,79 %
Fördelning av nationella partier i Sverige i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 0,89 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,63
0,25
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 0,76 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,76
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,51 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,38
0,13
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,38 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,38
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SI
0,38 %
0,13 %
0,38 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,89 %
Fördelning av nationella partier i Slovenien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 0,38 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
0,13
0,13
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,38 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,38
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SK
0,89 %
0,25 %
0,13 %
0,13 %
0,00 %
0,13 %
0,00 %
0,25 %
1,78 %
Fördelning av nationella partier i Slovakien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 0,89 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,38
0,25
0,25
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Unionen för nationernas Europa 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 0,25 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
UK
4,70 %
3,68 %
1,40 %
0,00 %
0,76 %
0,00 %
0,38 %
0,13 %
11,04 %
Fördelning av nationella partier i Storbritannien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 4,70 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4,57
0,13
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 3,68 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3,55
0,13
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,40
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,76 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,25
0,25
0,25
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa 0,38 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,38
Grupplösa 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild