Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2004-2009 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av nationella partier och politiska grupper i Europaparlamentet
Land Totalt antal platser
AT
6
7
0
2
0
0
0
3
18
Fördelning av nationella partier i Österrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
BE
6
7
6
2
0
0
0
3
24
Fördelning av nationella partier i Belgien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
1
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
3
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
CY
3
0
1
0
2
0
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Cypern i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CZ
14
2
0
0
6
1
0
1
24
Fördelning av nationella partier i Tjeckien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
3
2
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
gruppen Självständighet/Demokrati 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
DE
49
23
7
13
7
0
0
0
99
Fördelning av nationella partier i Tyskland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 49
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
40
9
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 23
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
23
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
13
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DK
1
5
4
1
1
1
1
0
14
Fördelning av nationella partier i Danmark i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
gruppen Självständighet/Demokrati 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Unionen för nationernas Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EE
1
3
2
0
0
0
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Estland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EL
11
8
0
0
4
1
0
0
24
Fördelning av nationella partier i Grekland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
11
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
gruppen Självständighet/Demokrati 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ES
24
24
2
3
1
0
0
0
54
Fördelning av nationella partier i Spanien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 24
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
24
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 24
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
23
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FI
4
3
5
1
1
0
0
0
14
Fördelning av nationella partier i Finland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FR
17
31
11
6
3
3
0
7
78
Fördelning av nationella partier i Frankrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 17
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
17
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 31
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
31
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
11
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
gruppen Självständighet/Demokrati 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
HU
13
9
2
0
0
0
0
0
24
Fördelning av nationella partier i Ungern i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
12
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IE
5
1
1
0
1
1
4
0
13
Fördelning av nationella partier i Irland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
gruppen Självständighet/Demokrati 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Unionen för nationernas Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IT
24
16
12
2
7
4
9
4
78
Fördelning av nationella partier i Italien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 24
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
16
5
1
1
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
12
2
2
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
2
2
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
2
gruppen Självständighet/Demokrati 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen Unionen för nationernas Europa 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Grupplösa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
1
1
LT
2
2
7
0
0
0
2
0
13
Fördelning av nationella partier i Litauen i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Unionen för nationernas Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LU
3
1
1
1
0
0
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Luxemburg i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LV
3
0
1
1
0
0
4
0
9
Fördelning av nationella partier i Lettland i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Unionen för nationernas Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
MT
2
3
0
0
0
0
0
0
5
Fördelning av nationella partier i Malta i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
NL
7
7
5
4
2
2
0
0
27
Fördelning av nationella partier i Nederländerna i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
gruppen Självständighet/Demokrati 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PL
19
8
4
0
0
10
7
6
54
Fördelning av nationella partier i Polen i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
15
4
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
3
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
gruppen Självständighet/Demokrati 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
Gruppen Unionen för nationernas Europa 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Grupplösa 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
PT
9
12
0
0
3
0
0
0
24
Fördelning av nationella partier i Portugal i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
2
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SE
5
5
3
1
2
3
0
0
19
Fördelning av nationella partier i Sverige i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
gruppen Självständighet/Demokrati 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SI
4
1
2
0
0
0
0
0
7
Fördelning av nationella partier i Slovenien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SK
8
3
0
0
0
0
0
3
14
Fördelning av nationella partier i Slovakien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
3
2
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
UK
28
19
12
5
1
11
0
2
78
Fördelning av nationella partier i Storbritannien i politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 28
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
27
1
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
19
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
12
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
gruppen Självständighet/Demokrati 11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild