Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2009-2014 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av nationella partier och politiska grupper i Europaparlamentet
Land Totalt antal platser
AT
6
4
0
2
0
0
0
5
17
Fördelning av nationella partier i Österrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
BE
5
5
5
4
1
0
0
2
22
Fördelning av nationella partier i Belgien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
1
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
BG
6
4
5
0
0
0
0
2
17
Fördelning av nationella partier i Bulgarien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
CY
2
2
0
0
0
2
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Cypern i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CZ
2
7
0
0
9
4
0
0
22
Fördelning av nationella partier i Tjeckien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DE
42
23
12
14
0
8
0
0
99
Fördelning av nationella partier i Tyskland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 42
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
34
8
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 23
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
23
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
12
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DK
1
4
3
2
0
1
2
0
13
Fördelning av nationella partier i Danmark i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Frihet och demokrati i Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EE
1
1
3
1
0
0
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Estland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EL
8
8
0
1
0
3
2
0
22
Fördelning av nationella partier i Grekland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Gruppen Frihet och demokrati i Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ES
23
21
2
2
0
1
0
1
50
Fördelning av nationella partier i Spanien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 23
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
23
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 21
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
20
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
FI
4
2
4
2
0
0
1
0
13
Fördelning av nationella partier i Finland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Frihet och demokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FR
29
14
6
14
0
5
1
3
72
Fördelning av nationella partier i Frankrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 29
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
26
2
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
14
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
1
1
Gruppen Frihet och demokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
HU
14
4
0
0
1
0
0
3
22
Fördelning av nationella partier i Ungern i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
12
1
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
IE
4
3
4
0
0
1
0
0
12
Fördelning av nationella partier i Irland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IT
35
21
7
0
0
0
9
0
72
Fördelning av nationella partier i Italien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 35
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
29
5
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 21
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
21
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Frihet och demokrati i Europa 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LT
4
3
2
0
1
0
2
0
12
Fördelning av nationella partier i Litauen i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Frihet och demokrati i Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LU
3
1
1
1
0
0
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Luxemburg i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LV
3
1
1
1
1
1
0
0
8
Fördelning av nationella partier i Lettland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
MT
2
3
0
0
0
0
0
0
5
Fördelning av nationella partier i Malta i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
NL
5
3
6
3
1
2
1
4
25
Fördelning av nationella partier i Nederländerna i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
3
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Frihet och demokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Grupplösa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
PL
28
7
0
0
15
0
0
0
50
Fördelning av nationella partier i Polen i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 28
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
25
3
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 15
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
15
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PT
10
7
0
0
0
5
0
0
22
Fördelning av nationella partier i Portugal i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
2
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
RO
14
11
5
0
0
0
0
3
33
Fördelning av nationella partier i Rumänien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
3
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
SE
5
5
4
3
0
1
0
0
18
Fördelning av nationella partier i Sverige i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SI
3
2
2
0
0
0
0
0
7
Fördelning av nationella partier i Slovenien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SK
6
5
1
0
0
0
1
0
13
Fördelning av nationella partier i Slovakien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
2
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Frihet och demokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UK
0
13
11
5
25
1
13
4
72
Fördelning av nationella partier i Storbritannien i politiska grupper i Europaparlamentet
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
13
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
11
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
1
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 25
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
24
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Frihet och demokrati i Europa 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
13
Grupplösa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
1
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild