Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2014-2019 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av nationella partier och politiska grupper i Europaparlamentet
Land Totalt antal platser
AT
5
5
0
1
0
3
0
4
18
Fördelning av nationella partier i Österrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
BE
4
4
4
6
0
2
0
1
21
Fördelning av nationella partier i Belgien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
BG
7
4
2
4
0
0
0
0
17
Fördelning av nationella partier i Bulgarien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CY
2
2
0
0
2
0
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Cypern i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CZ
7
4
2
4
3
0
1
0
21
Fördelning av nationella partier i Tjeckien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
3
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DE
34
27
8
4
8
13
0
2
96
Fördelning av nationella partier i Tyskland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 34
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
29
5
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
27
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
11
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
DK
1
3
4
3
1
1
0
0
13
Fördelning av nationella partier i Danmark i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EE
1
1
0
3
0
1
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Estland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EL
5
4
1
0
6
0
0
5
21
Fördelning av nationella partier i Grekland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
ES
17
14
0
8
11
4
0
0
54
Fördelning av nationella partier i Spanien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 17
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
16
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
2
1
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
4
1
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FI
3
2
2
4
1
1
0
0
13
Fördelning av nationella partier i Finland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FR
20
13
0
7
4
6
1
23
74
Fördelning av nationella partier i Frankrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 20
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
20
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
1
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Grupplösa 23
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
23
HR
5
2
1
2
0
1
0
0
11
Fördelning av nationella partier i Kroatien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
HU
12
4
0
0
0
2
0
3
21
Fördelning av nationella partier i Ungern i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
11
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
IE
4
1
1
1
4
0
0
0
11
Fördelning av nationella partier i Irland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IT
17
31
0
0
3
0
17
5
73
Fördelning av nationella partier i Italien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 17
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
13
2
1
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 31
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
31
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 17
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
17
Grupplösa 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
LT
2
2
1
3
0
1
2
0
11
Fördelning av nationella partier i Litauen i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LU
3
1
0
1
0
1
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Luxemburg i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LV
4
1
1
0
0
1
1
0
8
Fördelning av nationella partier i Lettland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
MT
3
3
0
0
0
0
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Malta i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
NL
5
3
2
7
3
2
0
4
26
Fördelning av nationella partier i Nederländerna i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
3
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
PL
23
5
19
0
0
0
0
4
51
Fördelning av nationella partier i Polen i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 23
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
19
4
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
1
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
17
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
PT
7
8
0
2
4
0
0
0
21
Fördelning av nationella partier i Portugal i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
RO
15
16
0
1
0
0
0
0
32
Fördelning av nationella partier i Rumänien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 15
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
5
2
2
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
12
2
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SE
4
6
0
3
1
4
2
0
20
Fördelning av nationella partier i Sverige i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SI
5
1
0
1
0
1
0
0
8
Fördelning av nationella partier i Slovenien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
1
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SK
6
4
2
1
0
0
0
0
13
Fördelning av nationella partier i Slovakien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
1
1
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UK
0
20
20
1
1
6
24
1
73
Fördelning av nationella partier i Storbritannien i politiska grupper i Europaparlamentet
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 20
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
20
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 20
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
19
1
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
1
Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 24
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
24
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild