2019-07-02 - 10:00
Alla tider är GMT+2

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2019-2024 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av nationella partier och politiska grupper i Europaparlamentet
Land Totalt antal platser
AT
0,93 %
0,67 %
0,00 %
0,13 %
0,00 %
0,27 %
0,40 %
0,00 %
2,40 %
Fördelning av nationella partier i Österrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,93 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,93
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,67 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,67
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe group 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Identity and Democracy 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,40
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
BE
0,53 %
0,40 %
0,40 %
0,53 %
0,13 %
0,40 %
0,40 %
0,00 %
2,80 %
Fördelning av nationella partier i Belgien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
0,13
0,13
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
0,13
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,40
Renew Europe group 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
0,27
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
0,13
Identity and Democracy 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,40
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
BG
0,93 %
0,67 %
0,27 %
0,40 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,26 %
Fördelning av nationella partier i Bulgarien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,93 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,80
0,13
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,67 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,67
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Renew Europe group 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,40
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CY
0,27 %
0,27 %
0,00 %
0,00 %
0,27 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,80 %
Fördelning av nationella partier i Cypern i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CZ
0,67 %
0,00 %
0,53 %
0,80 %
0,13 %
0,40 %
0,27 %
0,00 %
2,80 %
Fördelning av nationella partier i Tjeckien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,67 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,40
0,27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,53
Renew Europe group 0,80 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,80
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,40
Identity and Democracy 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DE
3,86 %
2,13 %
0,13 %
0,93 %
0,80 %
3,33 %
1,46 %
0,13 %
12,78 %
Fördelning av nationella partier i Tyskland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 3,86 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3,86
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,13
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Renew Europe group 0,93 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,67
0,27
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,80 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,67
0,13
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3,33 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,80
0,13
0,13
0,13
0,13
Identity and Democracy 1,46 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,46
Grupplösa 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
DK
0,13 %
0,40 %
0,00 %
0,67 %
0,13 %
0,27 %
0,13 %
0,00 %
1,73 %
Fördelning av nationella partier i Danmark i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,40
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe group 0,67 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,40
0,27
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Identity and Democracy 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EE
0,00 %
0,27 %
0,00 %
0,40 %
0,00 %
0,00 %
0,13 %
0,00 %
0,80 %
Fördelning av nationella partier i Estland i politiska grupper i Europaparlamentet
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe group 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Identity and Democracy 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EL
1,07 %
0,27 %
0,13 %
0,00 %
0,80 %
0,00 %
0,00 %
0,53 %
2,80 %
Fördelning av nationella partier i Grekland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1,07 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,07
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,80 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,80
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
0,27
ES
1,60 %
2,66 %
0,40 %
1,07 %
0,80 %
0,27 %
0,00 %
0,40 %
7,19 %
Fördelning av nationella partier i Spanien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1,60 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,60
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2,66 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,66
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,40
Renew Europe group 1,07 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,93
0,13
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,80 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,67
0,13
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
0,13
FI
0,40 %
0,27 %
0,00 %
0,40 %
0,13 %
0,27 %
0,27 %
0,00 %
1,73 %
Fördelning av nationella partier i Finland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,40
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe group 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
0,13
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Identity and Democracy 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FR
1,07 %
0,67 %
0,00 %
2,80 %
0,80 %
1,60 %
2,93 %
0,00 %
9,85 %
Fördelning av nationella partier i Frankrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1,07 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,07
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,67 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,67
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe group 2,80 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,80
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,80 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,80
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1,60 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,60
Identity and Democracy 2,93 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,93
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
HR
0,53 %
0,40 %
0,13 %
0,13 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,27 %
1,46 %
Fördelning av nationella partier i Kroatien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,53
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,40
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Renew Europe group 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
0,13
HU
1,73 %
0,67 %
0,00 %
0,27 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,13 %
2,80 %
Fördelning av nationella partier i Ungern i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1,73 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,73
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,67 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,53
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe group 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
IE
0,53 %
0,00 %
0,00 %
0,13 %
0,53 %
0,27 %
0,00 %
0,00 %
1,46 %
Fördelning av nationella partier i Irland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,53
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe group 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
0,13
0,13
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IT
0,93 %
2,53 %
0,67 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,73 %
1,86 %
9,72 %
Fördelning av nationella partier i Italien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,93 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,80
0,13
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,53
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 0,67 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,67
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Identity and Democracy 3,73 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3,73
Grupplösa 1,86 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,86
LT
0,53 %
0,27 %
0,13 %
0,27 %
0,00 %
0,27 %
0,00 %
0,00 %
1,46 %
Fördelning av nationella partier i Litauen i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,40
0,13
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Renew Europe group 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LU
0,27 %
0,13 %
0,00 %
0,27 %
0,00 %
0,13 %
0,00 %
0,00 %
0,80 %
Fördelning av nationella partier i Luxemburg i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe group 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LV
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,13 %
0,00 %
0,13 %
0,00 %
0,00 %
1,07 %
Fördelning av nationella partier i Lettland i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Renew Europe group 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
MT
0,27 %
0,53 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,80 %
Fördelning av nationella partier i Malta i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,53
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
NL
0,80 %
0,80 %
0,53 %
0,80 %
0,13 %
0,40 %
0,00 %
0,00 %
3,46 %
Fördelning av nationella partier i Nederländerna i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,80 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,53
0,13
0,13
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,80 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,80
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,40
0,13
Renew Europe group 0,80 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,53
0,27
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,40
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PL
2,26 %
1,07 %
3,46 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
6,79 %
Fördelning av nationella partier i Polen i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2,26 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,26
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1,07 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,67
0,40
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 3,46 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3,46
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PT
0,93 %
1,20 %
0,00 %
0,00 %
0,53 %
0,13 %
0,00 %
0,00 %
2,80 %
Fördelning av nationella partier i Portugal i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,93 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,80
0,13
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1,20 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,20
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
0,27
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
RO
1,86 %
1,33 %
0,00 %
1,07 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
4,26 %
Fördelning av nationella partier i Rumänien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1,86 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,33
0,27
0,27
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1,33 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,07
0,27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe group 1,07 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,07
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SE
0,80 %
0,67 %
0,40 %
0,40 %
0,13 %
0,27 %
0,00 %
0,00 %
2,66 %
Fördelning av nationella partier i Sverige i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,80 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,53
0,27
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,67 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,67
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,40
Renew Europe group 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
0,13
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SI
0,53 %
0,27 %
0,00 %
0,27 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,07 %
Fördelning av nationella partier i Slovenien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,40
0,13
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Renew Europe group 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SK
0,53 %
0,40 %
0,27 %
0,27 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,27 %
1,73 %
Fördelning av nationella partier i Slovakien i politiska grupper i Europaparlamentet
Group of the European People's Party (Christian Democrats) 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
0,13
0,13
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 0,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,40
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Renew Europe group 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 0,27 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,27
UK
0,00 %
1,33 %
0,53 %
2,26 %
0,13 %
1,46 %
0,00 %
3,99 %
9,72 %
Fördelning av nationella partier i Storbritannien i politiska grupper i Europaparlamentet
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1,33 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,33
Gruppen Europeiska konservativa och reformister 0,53 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,53
Renew Europe group 2,26 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,13
0,13
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,13 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,13
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1,46 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,93
0,40
0,13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 3,99 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3,86
0,13
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild