Ledamöters könsfördelning per land: 1979 Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt land
Kvinnor Män
Europeiska unionen 16 % 84 %
Belgien 8 % 92 %
Danmark 31 % 69 %
Tyskland 15 % 85 %
Irland 13 % 87 %
Frankrike 22 % 78 %
Italien 14 % 86 %
Luxemburg 17 % 83 %
Nederländerna 20 % 80 %
Storbritannien 14 % 86 %
2019-07-08 - 12:11
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt år
Europeiska unionen
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild