Ledamöters könsfördelning per land: 1994 Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt land
Kvinnor Män
Europeiska unionen 26 % 74 %
Belgien 32 % 68 %
Danmark 44 % 56 %
Tyskland 35 % 65 %
Irland 27 % 73 %
Frankrike 30 % 70 %
Italien 13 % 87 %
Luxemburg 50 % 50 %
Nederländerna 32 % 68 %
Storbritannien 18 % 82 %
Grekland 16 % 84 %
Spanien 33 % 67 %
Portugal 8 % 92 %
2019-07-08 - 12:11
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt år
Europeiska unionen
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild