Ledamöters könsfördelning per land: 1999 Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt land
Kvinnor Män
Europeiska unionen 30 % 70 %
Belgien 28 % 72 %
Danmark 38 % 62 %
Tyskland 37 % 63 %
Irland 33 % 67 %
Frankrike 40 % 60 %
Italien 11 % 89 %
Luxemburg 33 % 67 %
Nederländerna 35 % 65 %
Storbritannien 24 % 76 %
Grekland 16 % 84 %
Spanien 35 % 65 %
Portugal 20 % 80 %
Sverige 41 % 59 %
Österrike 38 % 62 %
Finland 44 % 56 %
2019-07-08 - 12:11
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt år
Europeiska unionen
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild