Ledamöters könsfördelning per land: 2004 Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt land
Kvinnor Män
Europeiska unionen 31 % 69 %
Belgien 33 % 67 %
Danmark 43 % 57 %
Tyskland 33 % 67 %
Irland 38 % 62 %
Frankrike 45 % 55 %
Italien 21 % 79 %
Luxemburg 50 % 50 %
Nederländerna 48 % 52 %
Storbritannien 26 % 74 %
Grekland 29 % 71 %
Spanien 25 % 75 %
Portugal 25 % 75 %
Sverige 47 % 53 %
Österrike 28 % 72 %
Finland 43 % 57 %
Tjeckien 21 % 79 %
Estland 50 % 50 %
Cypern 0 % 100 %
Litauen 38 % 62 %
Lettland 33 % 67 %
Ungern 37 % 63 %
Malta 0 % 100 %
Polen 15 % 85 %
Slovenien 43 % 57 %
Slovakien 36 % 64 %
Bulgarien 44 % 56 %
Rumänien 29 % 71 %
2019-07-08 - 12:11
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt år
Europeiska unionen
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild