Ledamöters könsfördelning per land: 2009 Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt land
Kvinnor Män
Europeiska unionen 35 % 65 %
Belgien 36 % 64 %
Danmark 46 % 54 %
Tyskland 37 % 63 %
Irland 15 % 85 %
Frankrike 44 % 56 %
Italien 21 % 79 %
Luxemburg 17 % 83 %
Nederländerna 48 % 52 %
Storbritannien 33 % 67 %
Grekland 32 % 68 %
Spanien 36 % 64 %
Portugal 36 % 64 %
Sverige 56 % 44 %
Österrike 41 % 59 %
Finland 62 % 38 %
Tjeckien 18 % 82 %
Estland 50 % 50 %
Cypern 33 % 67 %
Litauen 25 % 75 %
Lettland 38 % 62 %
Ungern 36 % 64 %
Malta 0 % 100 %
Polen 22 % 78 %
Slovenien 29 % 71 %
Slovakien 38 % 62 %
Bulgarien 41 % 59 %
Rumänien 36 % 64 %
Kroatien 33 % 67 %
2019-07-08 - 12:11
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt år
Europeiska unionen
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild