Ledamöters könsfördelning per land: 2014 Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt land
Kvinnor Män
Europeiska unionen 37 % 63 %
Belgien 29 % 71 %
Danmark 38 % 62 %
Tyskland 36 % 64 %
Irland 55 % 45 %
Frankrike 42 % 58 %
Italien 40 % 60 %
Luxemburg 33 % 67 %
Nederländerna 42 % 58 %
Storbritannien 41 % 59 %
Grekland 24 % 76 %
Spanien 41 % 59 %
Portugal 38 % 62 %
Sverige 55 % 45 %
Österrike 44 % 56 %
Finland 54 % 46 %
Tjeckien 38 % 62 %
Estland 50 % 50 %
Cypern 17 % 83 %
Litauen 9 % 91 %
Lettland 37 % 63 %
Ungern 19 % 81 %
Malta 67 % 33 %
Polen 24 % 76 %
Slovenien 37 % 63 %
Slovakien 31 % 69 %
Bulgarien 29 % 71 %
Rumänien 31 % 69 %
Kroatien 45 % 55 %
2019-07-08 - 12:11
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt år
Europeiska unionen
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild