Platser enligt politiskt grupp: 1984–1989 Belgien - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 8
ARC 4
L 5
PPE 6
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • S - Socialistgruppen
  • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
  • ED - Gruppen Europeiska demokrater
  • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
  • L - Liberala och demokratiska gruppen
  • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
  • ARC - Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
  • DR - Gruppen Europeiska högern
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1984–1989 Belgien - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S - Socialistgruppen 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 5
SP Socialistische Partij 3
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CVP Christelijke Volkspartij 4
PSC Parti Social Chrétien 2
L - Liberala och demokratiska gruppen 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PVV Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 3
PRL Parti Réformateur Libéral 2
ARC - Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VU Volksunie 2
Agalev Anders Gaan Leven 1
Ecolo-V. Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SP Socialistische Partij 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild