Platser enligt politiskt grupp: 1989–1994 Belgien - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 8
V 3
ARC 1
PPE 7
LDR 4
DR 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • GUE - Gruppen Europeiska enade vänstern
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • CG - Enad vänster
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1989–1994 Belgien - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S - Socialistgruppen 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 5
SP Socialistische Partij 3
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CVP Christelijke Volkspartij 5
PSC Parti Social Chrétien 2
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PRL Parti Réformateur Libéral 2
PVV Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 2
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
Agalev Anders Gaan Leven 1
DR - Europeiska högerns tekniska grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VI. Blok Vlaams Blok 1
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VU Volksunie 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 16:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Belgien - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Belgien Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 8 % 92 % 16 % 84 %
1984 17 % 83 % 18 % 82 %
1989 17 % 83 % 19 % 81 %
1994 32 % 68 % 26 % 74 %
1999 28 % 72 % 30 % 70 %
2004 33 % 67 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 29 % 71 % 37 % 63 %
2019 38 % 62 % 41 % 59 %
2019-09-25 - 18:12
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Belgien - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Belgien Europeiska unionen
1979 91,36 % 61,99 %
1984 92,09 % 58,98 %
1989 90,73 % 58,41 %
1994 90,66 % 56,67 %
1999 91,05 % 49,51 %
2004 90,81 % 45,47 %
2009 90,39 % 42,97 %
2014 89,64 % 42,61 %
2019 88,47 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild